I dag vet man väldigt lite om ljudnivåerna i havet och om de kan bli så höga att de stressar djurlivet. Det låter en hel del under vattenytan i våra hav, dels det naturliga bakgrundsljudet men även från fartygstrafik och byggen av vindkraftverk och gasledningar. Forskare från FOI ska nu sätta ut hydrofoner på sjöbotten vid Norra Midsjöbankarna som ska spela in ljud.