Sverige är ordförandeland i östersjösamarbetet Helcom till sommaren 2012. Målet är att driva på genomförandet av Baltic Sea Action Plan, och få gehör för frågorna inom EU. Sverige vill att International Maritime Organization ska utse östersjön till särskilt känsligt område för utsläpp av kväveoxider, som kommer innebära att sjöfarten måste minska sina utsläpp på liknande sätt som för trafik på land.