Många fritidsbåtsägare tömmer fortfarande sina latrintankar i havet. Ett stort problem, konstaterar länsstyrelsen, eftersom toalettavfallet både bidrar till övergödningen och sprider bakterier. Toalettavfall innehåller näringsämnen som kväve och fosfor och det leder till övergödning och stora algblomningar. Det finns också bakterier och virus i avfallet och det kan leda till smittspridning.