Det största hotet mot havens bottnar världen över är inte längre mänsklig nedskräpning med sopor. Det handlar idag mer om de skadliga effekterna av djuphavsfiske, klimatförändringar och gruvexploatering på jakt efter värdefulla metaller. Forskare befarar nu att vi kommer förstöra stora delar av världshavsbottnarna innan vi ens hinner upptäcka dem.