Nu startas Sveriges första stora anläggning för odling av mikroalger i Umeå. Algerna ska rena både spillvatten från industri och stadens reningsverk och minska utsläpp av koldioxid från kraftvärmeverket samtidigt som det skapar nytt biobränsle. Projektet leds av forskare från SLU.