2014 blir det förbjudet för fritidsbåtar att tömma toalettavfall i delar av östersjön, västkusten upp till norska kusten samt sjöar och inre vattendrag.år 2016 kommer förbudet också att gälla för fritidsbåtar längs hela Norrlandskusten.