Storskarven har på östkusten ökat i antal under hela 2000-talet, vilket lett till utebliven fångst och stora skador på fiskeredskap. Nu har Länsstyrelsen i Västernorrlands län beslutat om skyddsjakt längs hela länets kust, undantaget fågelskyddsområden , naturreservat och nationalparken. Totalt får 1000 fåglar skjutas per år.