Det ska bli möjligt att lagra koldioxid i berggrunden under havet, men först måste den svenska lagen ändras.Ett område söder om Gotland har pekats ut som lämpligt.