Nio av tio EU-medborgare tycker det är viktigt att fisken de köper kommer från hållbara bestånd. Men osäkerheten är stor om varifrån fisken kommer – sju av tio säger att de saknar information och kunskap om fiskens ursprung och om den är hållbart fiskad.