Flera länsstyrelser satsar på lokala vattenvårdsprojekt för att förbättra havsmiljön.