Trots att giftiga båtbottenfärger är förbjudna, och trots att miljövänliga alternativ finns, väljer fortfarande många båtägare att använda fortfarande olagliga, giftiga bottenfärger.