Länsstyrelsen skärper nu tillämpningen av reglerna gällande vitesförelägganden mot de som bryter mot strandskyddet, en åtgärd som miljöåklagaren har efterlyst.