Fiskeriverket har fått 15 miljoner för att utveckla nya redskap som skall skydda det småskaliga fisket från skarv och säl.