Fisk påverkas av vindkraftsbuller och kan höra det på flera kilometers håll. Särskilt vid bygget blir det höga ljudnivåer som gör att fiskar på långa avstånd kan påverkas negativt.