Genom att undersöka gamla musselskal har forskare för första gången lyckats mäta hur salthalten i östersjön har varierat de senaste 10 000 åren.