Isen ute till havs växer nu i mycket snabb takt och det kan medföra att det blir en besvärlig vinter för sjöfarten.