Den kinesiska ullhandskrabban sprider sig alltmer över världen. I svenska vatten har den nu påträffats ända uppe i Bottenviken. Krabban är exempel på ytterligare en främmande art som kommit till Sverige, visserligen en delikat sådan.