Indien blev första land som åtar sig att ekonomiskt värdera ekosystem och ekosystemtjänster och koppla det till BNP. Det presenterades på den globala konferensen om biologisk mångfald som just nu pågår i Nagoya, Japan.