Mikroalgerna i våra vattendrag växer kraftigt eftersom flera låga koncentrationer av olika kemikalier, som exempelvis läkemedel, samverkar. Det tar dagens miljöriskbedömning inte hänsyn till.