Nu städas det upp efter miljöskandalen i Hornträsket. Utsläppen av koppar, zink och kadmium från den nedlagda gruvan stoppas.