Idag 22 september samlas stats- och regeringschefer i FN:s generalförsamling i New York för att diskutera millenniemålen och biologisk mångfald. Slutsatserna förs vidare till FN:s möte om biologisk mångfald i Nagoya Japan i oktober. En viktig fråga för Sverige är inrättandet av en internationell forskningspanel för att stärka kunskapsunderlaget om biologisk mångfald.