Harold Mooney, professor vid Stanford University i Kalifonien får Volvos Miljöpris för 2010 för sin forskning om biologisk mångfald, och hur viktig denna är för funktionen av olika ekosystemtjänster.