Idag, onsdag 25 augusti, står Sverige värd för ett miljöministermöte om östersjöns miljö. Ministrar och höga representanter för samtliga östersjöländer närvarar vid seminariet "Building marine policy on best available knowledge". Det är första mötet under det svenska ordförandeskapet i östersjösamarbetet Helcom.