Fiskeriverkets forskare letar i sommar efter Svartmunnad smörbult utanför Nynäshamn och Karlshamn. Arten är enligt forskaren Ann-Britt Florin på Fiskeriverket tåligare än de flesta andra arter och kan, om det vill sig illa, bli ett hot mot den biologiska mångfalden och då även fisket. Arten kommer från Svarta havet och Kaspiska havet och upptäcktes vid polska östersjökusten 1990. Till Sverige kom den först 2008 då man fångade svartmunnad smörbult i Karlskrona.