Klimatförändringarna som leder till varmare hav, kan påverka växtplankton negativt. Enligt en ny studie ökar skiktningen i vattnet när ytvattnet värms upp, vilket leder till att tillgången på näringsämnen minskar för plankton. Eftersom växtplankton utgör basen i näringskedjan kan förändringen påverka hela havets ekosystem.