Regnvatten från gator, hus och torg rinner nästan alltid rakt ut i sjöar och vattendrag. Med vattnet följer föroreningar i form av olja, bly, koppar, kadmium, zink och gödande ämnen.