Vill du ha en varm, vindstilla sommar? Det vill blågrönalgerna också. När vi människor flockas på stränderna, då flockas och blommar även algerna.