Otaliga internationella överenskommelser och politiska utspel har gjorts för att rädda östersjön, men åtgärderna har varit otillräckliga, enligt Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.