Under tisdagen redovisar miljöminister Andreas Carlgren vid en pressträff den samlade politiken för havsmiljön. Den 1 juli 2010 övertar Sverige ordförandeskapet i HELCOM, Helsingforskommissionen. Havsmiljöfrågor och framför allt östersjöns miljö är ett prioriterat område för regeringen.