Regeringens politik under innevarande mandatperiod har inneburit betydande försämringar för miljön. Det anser Göran Enander som på uppdrag av den rödgröna oppositionen har gjort en granskning av miljöpolitiken. Betydande försämringar har skett inom miljöpolitikens kärna. Miljömålsarbetet, miljöbalken, rovdjurspolitiken, naturskyddet och strandskyddet är viktiga exempel.