Olja från det kinesiska lastfartyget som grundstött på Stora Barriärrevet har drabbat ett viktigt skyddsområde för marina djur.