Hydrologer vid SMHI och Linköpings universitet gör nu täta provtagningar på vattendrag för att ta reda på hur vårfloden påverkar tillförseln av fosfor till havet.