Två projekt vid Umeå universitet har fått högsta betyg i den utvärdering av svensk marin forskning som gjorts av Formas och Naturvårdsverket.