Vargjakten illustrerar på ett slående sätt brister i svensk naturvård. Avsaknad av långsiktighet och koppling till kunskapen att genetisk variation gynnar biologisk mångfald.