Odlade sjöpungar har samma förmåga som blåmusslor att ta upp kväve och fosfor ur havet. Biomassan kan dessutom användas för att producera biogas, hävdar en forskare i Lysekil som vill starta ett försök.