Genom bidrag från Naturvårdsverket ska länsstyrelsen under tre år arbeta med att minska problemen med övergödning och öka den biologiska mångfalden i kustområdet Slätbaken i östergötland.