ålen är rödlistad och akut utrotningshotad. Fiskeriverket har tagit fram en plan för hur ålen ska räddas, men strategin verkar inte fungera. Miljöpartiet kräver totalt stopp för ålfiske.