En statlig utredning föreslår ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav och sjöar.