Odlade blåmusslor ska göra Lommabuktens vatten klarare. Redan i vår hoppas en föreningen komma igång med blåmusselodlingar i området.