Vågkraft har ofta setts som ett hot mot den biologiska mångfalden i havet, men Uppsalaforskaren Olivia Langhammer har visat på motsatsen.