Antalet storskarv i Stockholms skärgård har minskat. Skärgårdsstiftelsens årliga inventering visar att Skarv-beståndet minskat något i storlek.