Oljejätten ExxonMobil satsar 4,3 miljarder kronor på utveckling av algbaserat biobränsle. Samarbetspartnern är den världskände genforskaren Craig Venter. – Det är ett viktigt arbete han utför, även om jag kan tycka att det är synd att vi inte gör det själva, säger åke Hagström, professor i marinbiologi och chef för Havsmiljöinstitutet.