Från kustbevakningens flyg syns fortsatt algblomning i östersjön. Större mängder alger har observerats nord och nordost om Gotland, vid Blekingekusten och i Stockholms yttre, södra skärgård.