Sälar som förstör fiskeredskap och äter upp fisken är ett allt större problem för fiskare längs östersjökusten.