Artrikedomen är lika stor i anlagda våtmarker som i naturliga våtmarksmiljöer. Undersökningen visar även att de anlagda våtmarkerna kan fylla flera olika funktioner samtidigt, så kallade ekosystemtjänster.