Koldioxidutsläppen accelererar, uppvärmningen har nått Antarktis, halterna av det klimataggressiva metanet stiger och havsytan stiger allt snabbare.