De läkemedel och kemikalier vi använder i hushållen bildar en cocktail i havet, som direkt påverkar organismers tillväxt och fortplantning, säger forskaren Tobias Porsbring. även om enskilda ämnen inte ger någon större effekt kan ämnen tillsammans ge problem.