Odlad fisk kräver mycket foder som idag till stor del görs av havsfångad fisk. Det finns dock alternativ till detta. Enligt SLU-forskare är vi på god väg mot en hållbar fiskodling även av lax och torsk.