Försurningen av haven uppmärksammas både nationellt och internationellt. På FNs klimatkonferens kommer frågan att vara i fokus. Vid Göteborgs universitet kommer man att studera försurningens effekter i ett treårigt projekt.