I framtiden kan det komma att finnas svärdfisk i svenska hav. Det varmare klimatet gör att allt fler sydliga arter påträffas här. Ett nytt forskningssamarbete mellan östersjöländerna, kallat Ecosupport, ska ge svar på hur ett förändrat klimat påverkar ekosystemen.